düşüncəsiz : sif.
1. Düşüncəsi, şüuru olmayan, ya çatmayan; şüursuz, dərrakəsiz, anlaqsız, fərasətsiz. Düşüncəsiz adam.
2. Ağılsız, ağla uymayan, ağla zidd. Düşüncəsiz hərəkət (iş).