eksklüziv : [yun.] Məxsusi müsahibə, xüsusi intervyu. Eksklüziv müsahibə.