empirik : [yun. empeiria – təcrübə]
1. fəls. Empirizm (1-ci mənada) tərəfdarı.
2. Praktik işlə məşğul olan adam, empirizm (2-ci mənada) tərəfdarı.
empirik 2: sif. [yun.]
1. Empirizm mahiyyətində olan. Empirik sosiologiyanın metodikası.
2. kit. Empirizmə, yalnız təcrübəyə əsaslanan, təcrübi. Empirik üsul. Empirik düstur. – Ellinizm dövründə elm empirik xasiyyət daşıyırdı. Ə.Sultanlı.