etibarlı : sif.
1. Etibar edilməyə layiq olan, etibarı olan, inanılacaq, etimad ediləcək, sədaqətli, vəfalı. // Şübhə doğurmayan, həqiqi, dürüst. Etibarlı mənbələrdən alınan məlumat.
2. Etibarı olan, hörmətli, nüfuzlu, adlısanlı. Etibarlı adam.
3. Qanunən qüvvəsi, təsiri olan. Etibarlı sənəd.
4. Möhkəm, davamlı, bərk. Bu divar etibarlıdır.