fantast : [yun.]
1. Xəyalpərəst, fantaziyaçı.
2. ədəb. Fantastik süjetləri təsvir etməyə daha çox meyil göstərən yazıçı, sənətkar.