fantastika : [yun.]
1. Xəyalda yaranan fikirlər, təsəvvürlər, surətlər; xəyali təsəvvür, gerçəkliyin mübaliğəli və ya fövqəltəbii şəkildə təsviri. Elmi fantastika. Yazıçı fantastikası. // top. dan. Hadisələrin şişirdilmiş və ya fövqəltəbii şəkildə təsvir olunduğu bədii əsərlər. Jül Vernin fantastikası.
2. Həqiqətən mövcud olmayan, qeyri-real, xəyal kimi görünən şey. Keçmiş fantastika indi həqiqətə çevrilir.