fraklı : sif. Əynində frak olan, frak geymiş. Fraklı dirijor.