gəlmə :
1.Gəlmək”dən f.is. Bu məktubun gəlməsini; Gözləmişdir uzun-uzun. R.Rza.
2. is. Yerli olmayan, özgə yerdən, kənardan gələn; yad, özgə, qərib. [Xanburabi:] Bu kimi batil fikirlər gəlmələrin uydurmasıdır. Çəmənzəminli. Yalnız arvadlar və gəlmələr çölə çıxırdı. Mir Cəlal. // Sif. mənasında. Gəlmə adam.