genosid : [yun. genos və lat. caederedən “nəsli, tayfanı məhv etmə”] İrqi, milli və ya dini səbəblərə görə əhalinin ayrı-ayrı qruplarının məhv edilməsi. Genosid bəşəriyyətə qarşı ən ağır bir cinayətdir.