girovdar : is. [fars.] köhn. Girov saxlayan, girov alan, girovla pul verən adam.