girvənkəlik : sif. köhn.
1. Çəkisi girvənkə ağırlığında olan. [Taxıl buraxan] da hazırlaşdı, girvənkəlik daşı əlinə götürüb cavab verdi. Ə.Vəliyev.
2. Çəkilən, ölçülən şeyin ağırlığını, həcminin, tutumunun neçə girvənkəyə bərabər olduğunu bildirir. – ..Xudayar bəy üz qoydu bazara, yeddi girvənkəlik qəndlərdən bir kəllə alıb vurdu geyməsinin altına. C.Məmmədquluzadə. [Hacı Sultanın] iki girvənkəlik bürünc bir daşı vardı. S.Hüseyn.
3. is. Girvənkə ağırlığında daş. Girvənkəliyi tərəziyə qoymaq.