göstərici : is. xüs.
1. Bir şeyi göstərmək, diqqəti cəlb etmək üçün mexanizm, qurğu, alət, cihaz və s. Stansiyanın işıq göstəricisi. Yol göstəricisi. Manometrin göstəricisi.
2. Bir işin, prosesin gedişi haqqında müəyyən təsəvvür yaradan rəqəm, cədvəl və s. Eyvaz Gülşənə məsləhət gördü ki, lazım olan rəqəmləri və iş göstəricilərini yazıb götürsün. Ə.Vəliyev. ◊ Göstərici barmaq dan. – şəhadət barmağı.