gülçü : is.
1. Gül əkməklə, gül becərməklə məşğul olan adam. Gülçü bağban.
2. Gül satan adam, gül mağazası işçisi.