gündoğan : bax günçıxan. Ərəbistanın gündoğan tərəfində olan Mərcan dəryasına kənardan şirin su tökülmürsə, belə dəryanın suyu günbəgün şorlaşıb ağır olur. H.Zərdabi. Qəhrəmanlar kəndinin gündoğanı Qaratəpə, günbatanı isə Mil düzüdür. Ə.Vəliyev. ..Gündoğandan günbatana mənzilim... M.Araz.