hövsər : is.
1. Dəni hövsəmək üçün tabaq və s. alət. Buğdanı hövsərlə hövsələmək.
2. Hövsələmə nəticəsində buğda, düyü və s.-dən ayrılan zibil. Hövsəri toyuqlar üçün atmaq.