həftəaşırı : zərf Həftədən-həftəyə, hər həftə(də). Həftəaşırı dənizə getmək.