həmçəki : sif. Çəkisi bir olan, eyni ağırlıqda, çəkidə olan.