hərgah : [fars.] Xəbəri felin şərt şəkli ilə ifadə olunan budaq cümləsini baş cümləyə bağlayan və şərti qüvvətləndirən bağlayıcı – əgər. Hərgah vaxtın olsa, axşam bizə gəl. – [Süleyman:] Hərgah, Allah eləməmiş, Əsgər pis adam olsa idi, mən sənin qızını ona istərdimmi? Ü.Hacıbəyov.