haramxor : sif. və is. [ər. həram və fars. xor – yeyən] Özgənin malına, şeyinə, puluna tamah salan; müftəxor. [Mustafa bəy:] Hamınız haramxorsunuz, hamınız oğrusunuz! Ə.Haqverdiyev.