helium : is. [yun.] kim. Sıfır qrupundan kimyəvi element.