hifzüssəhhə : is. [ər. – səhhəti qoruma] köhn. bax gigiyena. [Musanın nəvəsi:] Arxadaşlar, papaqlarınızı çıxardın, bura istidir, çölə çıxanda sizə soyuq dəyər, – dediyinə görə hifzüssəhhə elminə dair yüksək məlumatı olduğunu da qeyd etmişdi. Qantəmir. Ehtimal həkim öz yerişində hifzüssəhhə qaydalarına riayət etmək istəyirdi. Mir Cəlal.