himayəçilik : is. Birini himayə altına alma, ona havadarlıq göstərmə; havadarlıq, himayədarlıq (bəzən mənfi mənada işlənir). [Yusif Həsrətə:] Gözünün qabağında görmədinizmi ki, himayəçilik bizim kəndin başına nə oyun açdı? B.Bayramov.