iaşəçi : is. İaşə işləri ilə məşğul olan, yeyinti müəssisəsi işçisi.