idxal : is. [ər.]
1. Daxil etmə, daxil edilmə.
2. Bir ölkəyə başqa ölkələrdən mal gətirilməsi (ixrac müqabili). Xaricdən mal idxalı. Dərman maddələrinin idxalı. // Ölkəyə gətirilən malların ümumi miqdarı, yaxud ümumi dəyəri. İdxal ixracdan azdır.