ilişikli :
1. sif. İlişiyi olan (bax ilişik 2-ci mənada). İşi ilişikli (z.) qoyma.
2. Əngəlli, dolaşıqlı. İlişikli iş.
ilişikli 2:
1. sif. İlişiyi olan (bax ilişik 2-ci mənada). İşi ilişikli (z.) qoyma.
2. Əngəlli, dolaşıqlı. İlişikli iş.
ilişikli 3:
1. sif. İlişiyi olan (bax ilişik 2-ci mənada). İşi ilişikli (z.) qoyma.
2. Əngəlli, dolaşıqlı. İlişikli iş.
ilişikli 4:
1. sif. İlişiyi olan (bax ilişik 2-ci mənada). İşi ilişikli (z.) qoyma.
2. Əngəlli, dolaşıqlı. İlişikli iş.