inquşca : zərf və sif. İnquş dilində. İnquşca öyrənmək. İnquşca danışmaq.