istila : is. [ər.]
1. Bir ölkəni zorla alma, ələ keçirmə, tutma. Qızıl Arslanın əcnəbi istilasına qarşı başladığı mübarizə yuxarıdakı fikrimizə tamamilə müvafiqdir. M.S.Ordubadi. _ İstila etmək – bir ölkəni zorla ələ keçirmək, işğal etmək, tutmaq. Ölkələr istila etmək.
2. məc. Qaplama, tutma. _ İstila etmək – qaplamaq, tutmaq. Ənisənin qaşları çatıldı, yanaqlarını bir qırmızılıq istila etdi. S.Hüseyn.