ixrac : is. [ər.]
1. Çıxarma, uzaqlaşdırma. _ İxrac etmək – çıxarmaq, uzaqlaşdırmaq. İxrac olmaq – xaric olmaq, ixrac edilmək, çıxarılmaq.
2. iqt. Satış üçün xarici ölkələrə göndər- (il)mə (idxal əksi). İxracı gücləndirmək. Neft ixracı. Taxıl ixracı. // Xarici bazara göndərilən malın ümumi dəyəri və ya həcmi, həmçinin malın özü; ixracat, eksport. _ İxrac etmək – satış üçün xarici bazarlara göndərmək. Xarici bazarlara mal ixrac etmək. Respublikamız bir çox xarici ölkələrə neft avadanlığı ixrac edir.