ixtiol : [yun.] əcz. Bəzi dəri xəstəliklərində istifadə edilən sürtmə dərmanı.