j : Azərbaycan əlifbasının on beşinci hərfi. bax je.