jurnalistika : [fr. journal-dan]
1. Jurnallarda, qəzetlərdə ədəbi-publisistik fəaliyyət. Jurnalistika ilə məşğul olmaq. – “Molla Nəsrəddin” birinci olaraq bizdə satirik xarakter daşıyan jurnalistika məktəbi yaratmışdır. M.İbrahimov.
2. top. Dövri nəşrlərin məcmusu. Azərbaycan jurnalistikası.