kömürləşdirmək : icb. Kömür halına salınmaq, yandırıb kömür etmək.