körükçü : is. Körük basan, körükdə işləyən (dəmirçi dükanında).