kəmiltifat : [fars. kəm və ər. iltifat] bax iltifatsız. Kəmiltifat olmaq.