kəmsər : zərf [fars.] dan. köhn. Ağıldan kəm, kəmağıl, ağılsız.