kəsrli : sif. riyaz. Təkcə tamlardan ibarət olmayan, kəsri olan. Kəsrli ədəd.