kala : is. Üzəri liflə örtülmüş, pambıq çiyidi.
kala 2: is. məh. Böyük şüşə qab, iri şüşə banka.