kazein : [lat.] kim. Süd çürüdükdə onun tərkibində əmələ gələn mürəkkəb zülali maddə (kəsmik və pendirlərin əsas tərkib hissəsi). // Noxudun, soyanın tərkibində olan zülal maddəsi. _Kazein boyası – tərkibində kazein olan müxtəlif rəngli boya. Kazein boyaları binanın iç və bayır tərəflərini rəngləmək üçün işlədilir. A.Quliyev.