keçiqıran : is. dan.
1. Martın axırlarında olan bərk soyuq. // Ümumiyyətlə, soyuq.
2. Martın sonu və aprelin birinci yarısı.