kimyagər : is. [ər. kimya və fars. ...gər]
1. köhn. bax kimyaçı 1-ci mənada. M.F.Axundzadənin “Molla İbrahimxəlil kimyagər” komediyası. – Qız nə iş görür? – O da kimyagərdir. İ.Əfəndiyev.
2. Keçmişdə: guya hər şeyi qızıla çevirmək sirr və sənətini bilmək iddiasında olan rəmmal. Lalərəng etdi gözüm qan ilə xakidərini; Kimyagərdir, edər gördüyü torpağı qızıl. Füzuli. Bunlar hamısı keçəndən sonra, bu otuz doqquz nömrədə min doqquz yüz doxsan doqquz rəmmal, kimyagər, quşbaz .. şəkli çəkmişik. C.Məmmədquluzadə.