könülsüzlük : is. Könlü olmama, ürəyi olmama (istəməmə).