kriminologiya : [lat. crimen – cinayət və yun. logos – nəzəriyyə] hüq. İctimai bir hadisə kimi cinayət haqqında nəzəriyyə.