löyün : is. [ər.] dan. Görkəm, görünüş. Löyünü yaxşıdır (pisdir).