ləziz : sif. [ər.] bax ləzzətli 1-ci mənada. Ləziz yeməklər. – Bəli, nəməklə olur rəsmdir kəbab ləziz! S.Ə.Şirvani. O qədər ləziz xörəklər ki, bircə ramazan aylarında ortalığa gəlir, qeyri on bir ayın ərzində gəlmir. C.Məmmədquluzadə. [Qəmər:] Gör sənə bacın badımcandan, pomidordan nə dürlüdürlü, ləziz xörəklər bişirəcəkdir. S.S.Axundov.