lam : sif. və zərf məh. bax lal 2-ci mənada. ..Alagöz artıq birbaş lam axan Kürə doğru addımlayırdı. S.Rəhimov. Bu böyük, sakit, lam axan çaya baxdıqca İlyasın gözü axırdı. Mir Cəlal.
lam 2: [ər.] Ərəb əlifbasında “ ” şəklində yazılan hərfin adı. Üç hərflə ismin eylədin aşkar; Biri kafdı, biri lamdı, biri sad. Aşıq Ələsgər.