last : is. [ing.] Sualtı üzgüçülükdə istifadə edilən xüsusi rezin ayaqlıq.