lingləmək : f. Linglə qaldırmaq, altına ling salaraq yerindən tərpətmək. Daşı lingləmək.