möhkəmlənmək : f.
1. Möhkəm hala gəlmək, möhkəm olmaq, möhkəmləşmək. // Bərkimək, sərtləşmək. Sümüyü möhkəmlənmək.
2. məc. Cismən və ruhən sağlamlaşmaq, qüvvətlənmək, bərkimək, möhkəmləşmək. İdman nəticəsində bədən möhkəmlənir.
3. məc. Qüvvətlənmək, güclənmək. Təşkilat günü-gündən möhkəmlənir.