müəssisə : is. [ər.]
1. İstehsalat və ya ticarət-təsərrüfat vahidi, yaxud bir neçə belə vahidin birləşməsi. Sənaye müəssisəsi (zavod, fabrik). Ticarət müəssisəsi.
2. Hər hansı fəaliyyət sahəsinə baxan təşkilat; idarə. Dövlət müəssisəsi. Elmi müəssisə. – Zeynal müəssisələrin birində orta bir vəzifə daşıyırdı. S.Hüseyn.