mücəssəmə : is. [ər.]
1. Hər hansı bir təbiət hadisə və ya qüvvəsinin canlı bir cisim şəklində təsviri.
2. Hər hansı bir keyfiyyəti, xüsusiyyəti təcəssüm etdirən adam, şey haqqında. O, gözəllik mücəssəməsidir. – [Bəhram:] Sən insan deyilsən, bir hüsni-mücəssəmə, bir mələkixoşətvar( san). C.Cabbarlı. // Surət, obraz; heykəl. // Timsal, təmsil. Vaxtilə yalqızlıq və kədər mücəssəməsi olan Hamlet də öz sevgili aktyor dostlarını belə səmimi qarşılamışdı. M.Hüseyn. Gənclər həmişə yüksək və təmiz xəyalların, düzlük və sədaqətin mücəssəməsidir. M.İbrahimov.